Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.». Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών-πελατών της περί της μη διαθεσιμότητας τους. Η ενημέρωση της ιστοσελίδας πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι σε πραγματικό χρόνο. Η «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από τεχνικά προβλήματα που, τυχόν, παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση και κατά τη διάρκεια αυτής στο διαδίκτυο και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής , ή με την έλλειψη ικανότητας χρήσης του διαδικτύου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του διαδικτύου. Επίσης η «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή τυχόν διαφορές στην ένταση των χρωμάτων αυτών σε σχέση με την πραγματικότητα. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» γνωρίζει τη σοβαρότητα που έχει το θέμα της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων του πελάτη καθώς και των ηλεκτρονικών του συναλλαγών και παίρνει τα ασφαλέστερα, δυνατά μέτρα. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη και οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τις συναλλαγές του, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Ο πελάτης θα έχει την επιλογή να  ολοκληρώσει την συναλλαγή στην ιστοσελίδα είτε απλά ως επισκέπτης της είτε ως μέλος στην ιστοσελίδα της «ΠΕ 74  Α.Ε.Ε.» αφού προηγουμένως  έχει παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του (ήτοι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ). Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του πελάτη είναι ο Κωδικός Εισόδου (username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password) οι οποίοι είναι αυστηρώς προσωπικοί.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόκρυψη των ως άνω κωδικών. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει άμεσα να προειδοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» το οποίο δεν θα ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Κατά τη συναλλαγή σας, η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Η τήρηση του απορρήτου των συναλλαγών θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παράδοση δε, θα πρέπει να είναι παρών ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος με την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητα του ή ένα τρίτο πρόσωπο που θα υπογράψει ολογράφως και θα αναγράψει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την προώθηση από απόσταση των προϊόντων της «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.», για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών της, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την τυχόν εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» για τους ανωτέρω σκοπούς .

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας της www.pe74.gr προστατεύεται δε από το ελληνικό και διεθνές , ευρωπαϊκό, δίκαιο. Αυτονόητο είναι ότι απαγορεύεται κάθε χρήση και για οποιοδήποτε σκοπό όπως αντιγραφή, downloading, παραποίηση, αναπαραγωγή, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της ιστοσελίδας κλπ. Τα διακριτικά της «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» ή/και του ηλεκτρονικού της καταστήματος όπως εικόνες, λογότυπα, χρωματισμοί, ονόματα, λέξεις καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» ή/και του www.pe74.gr .

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.

Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

H παράδοση των προϊόντων γίνεται εντός 7 εργασίμων ημερών από τη συνεργαζόμενη εταιρεία courier. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.

Εργάσιμες ημέρες θεωρούνται οι ημέρες από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή πλην αργιών.

Η «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» σας παρέχει το προνόμιο των ΔΩΡΕΑN ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ για την αποστολή της παραγγελίας σας άνω των 50 ευρώ, εντός Ελλάδας.

Για την αποστολή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποστολή επιβαρύνει τον παραλήπτη.

Σε περίπτωση αποστολής βαπτιστικών αξεσουάρ, όπως κούτα και λαμπάδα, η χρέωση με βάση την ογκομέτρηση της εταιρείας courrier  επιβαρύνει τον πελάτη ως κάτωθι:

αποστολή λαμπάδας ή χάρτινης κούτας 10€,

αποστολή βαλίτσας ή ξύλινου κουτιού 15€,

αποστολή κομότας ή παγκάκι 20€

Σε κάθε περίπτωση εάν θεωρήσετε ότι χρόνος από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας έως την παραλαβή της υπερβαίνει τις 5 ημέρες χωρίς να έχετε κάποια επικοινωνία από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2810 282593 από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η επιστροφή ρούχων είναι εφικτή εντός 4 ημερών από την παραλαβή τους από εσάς. Η ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος θεωρείται αυτή που αναγράφεται από την εταιρεία αποστολής στην απόδειξη παραλαβής, για τον έλεγχο του εμπρόθεσμου. Επιστροφές στα είδη βάπτισης δε γίνονται δεκτές.

Κατά την επιστροφή τους, τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκαν από εσάς, ήτοι πλήρη, χωρίς φθορές, με το καρτελάκι τους και σε συσκευασία που θα διασφαλίσει την άριστη παραλαβή τους από εμάς. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη επιστροφής των προϊόντων σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές, όπως συμβαίνει και στο φυσικό της κατάστημα.

Στην περίπτωση επιστροφής, σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Παρακαλούμε κατά την επιστροφή των προϊόντων να έχετε συμπληρώσει το ¨Δελτίο Επιστροφής¨, το οποίο εσωκλείουμε μαζί με τα προϊόντα σας. Στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας μπορούν να γίνουν αλλαγές σε ρούχα που έχουν αγοραστεί online. Αντιθέτως όταν τα ρούχα έχουν αγοραστεί στο φυσικό κατάστημα, αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο στο φυσικό κατάστημα.

Αλλαγές μπορούν να γίνουν είτε σε μέγεθος, χρώματος είτε σε είδος. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο είδος ρουχισμού που να σας ευχαριστεί από τη πλούσια γκάμα των προϊόντων μας στην παιδική ένδυση. Ωστόσο, αν δεν σας καλύπτει αυτή η επιλογή, μπορούμε να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η αγορά έχει πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα θα γίνει αντιλογισμός εντός 10 ημερών το αργότερο. Εάν ο τρόπος πληρωμής ήταν διαφορετικός, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει σε λογαριασμό τραπέζης που θα μας υποδειχθεί εντός 10 ημερών το αργότερο.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕ74 Α.Ε.Ε

Οδός 1866, αριθμός 74

ΤΚ 71201

Ηράκλειο Κρήτης

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση». Εάν τυχόν έχετε περάσει στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, αλλά αλλάξατε γνώμη, παρακαλούμε επικοινωνήστε εντός δύο (2) ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας στο τηλ: 2810 282593 και ένας συνεργάτης θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

  • Πληρωμή με Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα: Το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΠΕ 74  Α.Ε.Ε.» δέχεται όλες τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες των Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners.
  • PayPal
  • Πληρωμή με αντικαταβολή στο χώρο σας: Εξοφλείστε την παραγγελία σας με την παράδοσή της, στο χώρο σας, με επιπλέον χρέωση δύο (2,00) ευρώ.
  • Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ALPHA BANK:
    • Αριθμός ΙΒΑΝ : GR23 0140 6670 6670 0232 0000 360
    • Αριθμός λογαριασμού :667002320000360
    • Δικαιούχος: ΠΕ74

και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 2810 284835 ή με e-mail στο [email protected]
Μετά την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η πολιτική των τιμών των προϊόντων της «ΠΕ 74 Α.Ε.Ε.» είναι ίδια παντού: φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο σε επιλεγμένα προϊόντα δημιουργούμε τις ονομαζόμενες «WebOffers» προσφορές, όπου η τιμή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα διαφέρει από τα φυσικά καταστήματα και ισχύει μόνο για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποστολή στο χώρο σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές, μόνο μέσω της αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση, αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχείων και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων, όπως την απόδοση των χρωμάτων.